Европейско финансиране

Проект и главна цел:

Проект BG16RFOP002-2.089-2661 – “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Цел и очаквани резултати: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19; постигане на положителен ефект и запазване на дейността;

Бенефициент: СНАД - 55 ЕАД

Обща стойност: 50 000лв., от които 42 500лв. европейско и 7 500лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.10.2021г.
Край: 28.01.2022г.